Electronică Industrială

Pentru a răspunde cerințelor evoluțiilor tehnologice, în compania noastră s-au pus bazele dezvoltării unui Departament de Electronică.
În cadrul acestui departament, se realizează proiectarea, fabricarea și încercările unei game diverse de echipamente electronice de forță și de comandă, care dotează în prezent locomotivele noi sau modernizate.

 

 • Electronică digitală îmbarcată (embeded);
 • Sisteme de achiziții de date;
 • Sisteme de monitorizare și dispecerizare a evenimentelor.

 

Electronică de putere

 

 • Convertoare de tracțiune;
 • Choppere;
 • Invertoare;
 • Convertoare pentru alimentarea serviciilor auxiliare.

Proiecte în domeniul microelectronicii

 

 • Dezvoltarea și realizarea de echipamente electronice de comandă și control pentru vehicule feroviare și urbane;
 • Proiectarea și realizarea de sisteme de monitorizare GPS și de transmitere a datelor în sistem GSM;
 • Realizarea de sisteme de transmisie și stocare a datelor în timp real, montate pe vehicule și în cloud;
 • Dezvoltarea de sisteme tip “cutie neagră”;
 • Proiectarea și realizarea de sisteme bazate pe automate programabile pentru vagoane de călători;
 • Realizarea de interfețe grafice “prietenoase” om-mașină;
 • Ăroiectarea de sisteme mecatronice de interfață conducător vehicul.

Echipamente pentru comandă și controlul vehiculelor

Proiecte în domeniul electronicii de putere

 

 • Dezvoltarea și construcția de echipamente electronice de putere pentru tracțiune, invertoare și choppere cu parametrii energetici ridicați;
 • Dezvoltarea și construcția de echipamente electronice de putere pentru servicii auxiliare pentru toate tipurile de locomotive;
 • Proiectarea și realizarea de echipamente pentru vagoane de călători, surse de alimentare în patru sisteme de tensiune;
 • Proiectarea și realizarea echipamentelor complexe pentru EMU și DMU;
 • Testarea sistemelor de tracțiune și control interoperabile;
 • Realizarea de echipamente moderne de tracțiune pentru locomotive alimentate din baterii Li-Ion;
 • Realizarea de echipamente electronice pentru vehicule electrice urbane alimentate din baterii;
 •  Dezvoltare de echipamente de putere “verzi” .

SHARE THIS: