Blog

Anunț public

  |   Comunicate, News

S.C RELOC S.A, titular al proiectului “Instalare cazan abur tip ABA 4×15 modernizat”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Instalare cazan abur tip ABA 4×15 modernizat”, propus a fi amplasat în județul Dolj, mun. Craiova, bd. Decebal, nr.109.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str.  Petru Rareș, nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj. 

SHARE THIS: