Electronică Industrială

A fost dezvoltat un departament de Electronică industrială pentru a întreține și repara o gamă variată de echipamente electronice, răspunzând astfel evoluțiilor tehnologice din cadrul companiei. În cadrul acestui departament, se realizează proiectarea, fabricarea și încercările unei game diverse de echipamente electronice de forță și de comandă, care dotează în prezent locomotivele noi sau modernizate.

 • Sisteme de comandă și control;
 • Sisteme de achiziții de date;
 • Sisteme de monitorizare și diagnoză a evenimentelor.

Electronică de putere

 • Convertoare de tracțiune pentru vehicule feroviare și urbane;
 • Convertoare pentru alimentarea vagoanelor de călători;
 • Convertoare alimentare servicii auxiliare pentru vehicule feroviare și urbane.

Proiecte în domeniul microelectronicii

 • Dezvoltarea și realizarea de echipamente electronice de comandă și control pentru vehicule feroviare și urbane;
 • Proiectarea și realizarea de sisteme de monitorizare GPS și de transmitere a datelor în sistem GSM;
 • Realizarea de sisteme de transmisie și stocare a datelor în timp real, montate pe vehicule și în cloud;
 • Proiectarea și realizarea de sisteme bazate pe automate programabile pentru vagoane de călători;
 • Realizarea de interfețe grafice “prietenoase” om-mașină.

Proiecte în domeniul electronicii de putere

 • Dezvoltarea și construcția de echipamente electronice de putere pentru tracțiune, invertoare și choppere cu parametrii energetici ridicați;
 • Dezvoltarea și construcția de echipamente electronice de putere pentru servicii auxiliare pentru toate tipurile de locomotive;
 • Proiectarea și realizarea de echipamente pentru vagoane de călători, surse de alimentare în patru sisteme de tensiune;
 • Proiectarea și realizarea echipamentelor complexe pentru EMU și DMU;
 • Testarea sistemelor de tracțiune și control interoperabile;
 • Realizarea de echipamente moderne de tracțiune pentru locomotive alimentate din baterii Li-Ion;
 • Realizarea de echipamente electronice pentru vehicule electrice urbane alimentate din baterii;