Laboratoare și standuri de probă

Toate echipamentele reparate sunt testate atât pe fluxul de fabricație, cât și ca produs finit.

Capacitățile RELOC cuprind un număr de peste 100 de standuri, atestate de Autoritatea Feroviară Română (AFER). Standurile asigură probarea subansamblurilor în condiții similare funcționării pe locomotive în conformitate cu normele și standardele în vigoare.

  • stand de probă la sarcină nominală a mașinilor electrice cu puteri de până la 1,5 MW;
  • stand de probă cu tensiune variabilă 27 kV și 50 Hz, și 15 kV și 16 2/3 Hz prevăzut cu linie de contact, cu care se realizează probarea locomotivelor electrice;
  • stand de probă în sarcină motor Diesel, cu sistem de recuperare energie pentru locomotivele Diesel electrice cu putere până la 2300 CP;
  • standuri de probă în sarcină transmisie hidraulică LDH 1250 CP;
  • standuri de probă aparataj electric;
  • stand de probă transformator de tracțiune cu tensiune de până la 110 kV și frecvență 50/150 Hz.

Laboratoare

Biroul Metrologie-Laboratoare, autorizat și atestat de Biroul Român de Metrologie Legală Craiova, execută teste și verificări pentru:

  • presiuni;
  • mărimi termice;
  • electrice;
  • cinematice (vitezometre);

Aparatele de măsură sunt aduse în parametri nominali de funcționare în urma reparațiilor. Verificările metrologice sunt executate prin comparație cu etaloane care atestă calitatea aparatelor.

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și mecanice execută analize fizico-chimice și mecanice în conformitate cu tehnologiile de reparație și standardele în vigoare. Toate laboratoarele sunt autorizate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER).