Reconstrucție și modernizare

Reconstrucție și modernizare

În cadrul reparațiilor planificate, la vehiculele feroviare (LE, LDE, LDH, etc.), se execută lucrări de modernizare, în scopul creșterii fiabilității și adaptării la nivelul tehnologic actual de pe piață.

La solicitarea beneficiarilor, RELOC modernizează locomotive cu:

LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICĂ
TIP LDE 700 CP CA-CA

Este realizată prin modernizarea unei locomotive Diesel-Hidraulice de 700 cp. Serviciile auxiliare în curent alernativ sunt alimentate prin intermediu unor convertizoare statice de tensiune și frecvența. Viteză maximă este de 30 km/h. Frâna pneumatică și forța de tracțiune este comandată prin intermediul unor controlere tip manșă.

Se utilizează pentru regimul de manevră.

LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICĂ
TIP LDE 750 CP CA-CA

Este realizată prin modernizarea unei locomotive Diesel-Hidraulice de 1250 CP fiind utilizată pentru regimul de manevră. Utilizează un sistem de tracțiune în curent alternativ cu motoare asincron. Puterea de tracțiune este asigurată de un motor Diesel VOLVO ce antrenează un generator sincron. Serviciile auxiliare sunt alimentate în curent alternativ de la convertizoare statice de tensiune și frecvență.

Frâna se acționează prin intermediul unui sistem electronic cu microcontroller de tip manșă și logică software, iar forța de tracțiune este controlată prin același sistem. 

Asigură o forță de tracțiune de 230 kN și o viteza maximă de 100 km/h. 

Este certificată CE conform normelor europene. Opțional poate fi dotată cu un sistem radio, cu comandă de la distanță.

DEMA-3000

Locomotivă Diesel Electrică tip LDE 4 x 750 CA-CA este echipată cu patru motoare Diesel VOLVO Penta și o transmisie curent alternativ-curent alternativ, utilizând pentru sistemul de reglare și comandă elemente de comutație static, asigură caracteristici superioare forței și puterii de tracțiune. Grupurile de putere pot funcționa simultan sau independent. 

Motoarele electrice de tracțiune sunt motoare de curent alternativ, asincron, cu rotor în scurt circuit cu lucrări de mentenanță minime. Utilizează servicii auxiliare în curent alternativ (ventilație, compresor) și soluții tehnice de ultima generație pentru conducerea și supravegherea funcționarii locomotivei.

Locomotiva asigură o forță maxima de tracțiune de 380 kN și o viteză maximă de 120 km/h, locomotiva fiind certificată CE.

LOCOMOTIVA ELECTRICĂ
LE 310 BAT RC

LE 310 kW-BAT-RC este o locomotivă electrică cu puterea de tractiune de 310 kW fiind alimentată de la baterii de acumulatori. Este destinată serviciului de manevră având o viteza maximă de 30 km/h.

LOCOTRACTOR LT-REL-10

Acesta este destinat serviciului de manevră şi circulă cu anvelope de cauciuc masiv, atât pe căi rutiere cât şi pe căi ferate din incintă uzinale și depourilor, asigurând o forță de tracțiune de cca. 55 kN fiind controlat de la distanță printr-un sistem radio. Este prevăzut la ambele capete cu o cuplă automată tip UIC.

Utilizează echipamente de ultimă generație și cele mai mai noi tehnologii în domeniu.

DREZINA PANTOGRAF DPM-001

Este destinată lucrărilor de revizie și intervenție la linia de contact a căii ferate electrificate și instalațiilor electrice specifice, precum și pentru transportul personalului necesar la aceste lucrări fiind utilizate cele mai noi tehnologii și echipamente din domeniul feroviar.

Puterea de tracțiune este asigurată de un motor Diesel VOLVO PENTA și o transmisie automată DANA SPICER, cu patru trepte de viteză, care permite circulația în ambele direcții, cu o viteza maxima de 70 km/h.

Platforma mobila de lucru poate atinge o înălțime maxima de 5,6m față de șină, se poate roti în ambele sensuri cu 90° față de axa șinei și poate fi extinsă până la 4,7m.

INSTALAȚIE ERBICIDAT

Instalația este destinată pentru administrarea erbicidelor pe calea ferată și în imediata apropiere a acesteia în vederea distrugerii vegetației.

Asigură erbicidarea vegetației de pe calea ferată între șine și de o parte și de alta ale acestora asigurând o lățime de lucru de 8 ml.
Debitul de lichid la hectar este reglabil între 100 – 400 l/ha, productivitate cu toate duzele în funcțiune 80 km de linie la un debit 100l/ha

Pentru menținerea constantă a debitului, se utilizează un sistem de reglare automat a funcției de viteză.
Acesta primește informații de viteză de la sistemul GPS, traductorul de debit în funcție de valorile setate, comandă electrovalvă de reglare a debitului astfel încât să se mențină cantitatea dorită de erbicid la hectar indiferent de viteza de circulație.

TERRANOVA

LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICĂ
LDH-1260-TERRANOVA

Locomotiva are două grupuri de putere, respectiv 2 boghiuri cu 2 osii motoare.
Cabina de conducere este amplasată la mijlocul locomotivei, între două capote cu dimensiuni egale şi este echipată cu două pupitre de conducere asigurând conducerea în ambele sensuri de mers.
Asigură o forță de tracțiune de 230 kN pentru o greutate de 70 t și o viteza maxima de 100 km/h, fiind certificate CE.