Producție piese de schimb

RELOC execută piese de schimb complexe pentru  locomotive, utilizând diferite tratamente termice și termochimice. Avem în dotare și un sector de acoperiri galvanice, unde se realizează diverse procedee de acoperire (cromări, argintări, cuprări, stanări, fosfatări, nichelări, zincări, cadmieri).

În cadrul punctului de lucru de la Reșița continuăm tradiția de fabricare a cuzineților (lagăre de alunecare pentru motor Diesel).