Reparații și mentenanță

LOCOMOTIVE

RELOC repară locomotive aflate în exploatare,  lucrări de reparații planificate, precum și remotorizări la locomotive LDH și LDE. Se efectuează reparații la diverse tipuri de locomotive Diesel-Electrice de 1250-4000 CP, precum si reparații la locomotive Electrice de 3400 kW, 5100 kW si 6600 kW.

Lucrările de reparații se fac respectând prevederile și instrucțiunile în vigoare pentru calea ferată, reglementate la nivel național și au scopul de a readuce locomotivele în parametri funcționali proiectați, astfel încat să funcționeze normal în intervalul dintre două reparații planificate.

BOGHIURI

RELOC repară boghiuri pentru locomotive cu puteri între 450 CP și 6700 CP.
Testele finale de asamblare sunt realizate pe standuri de testare specializate, care atestă calitatea reparațiilor.

Se asigură reparații planificate boghiurilor pentru locomotivele 450 CP-6700CP. Se asigură reparații planificate respectiv reparații accidentale având drept scop să readucă locomotiva la parametri nominali atât pentru societăți naționale de cale ferată cât și pentru operatori privați.

AUTOMOTOARE

RELOC a finalizat proiecte de reconstrucție, reparații planificate cu sau fără modernizări, pentru automotoare.

În cadrul acestor reparații realizam si modificări constructive pentru sporirea fiabilității, creșterea siguranței circulației, creșterea confortului mecanicului și a călătorilor, reducerea costurilor de mentenanță și creșterea perioadei între două reparații planificate.

Se asigură reparația Power-Pack pentru automotoarele Diesel în cadrul lucrărilor de mentenanță. 

Modificările atât pentru motorul Diesel și la cutia de viteză se validează prin probe și teste, pe standurile de probă proiectate în acest scop și certificate AFER.

RAME ELECTRICE

RELOC a efectuat de-a lungul timpului lucrări de reparații planificate la rame electrice aparținând beneficiarilor interni și externi. Cu ocazia reparațiilor, subansamblurile și ansamblurile ramei electrice sunt supuse unor serii de verificări și încercări pe fluxul de reparație în vederea verificării și recepționării calitative a parametrilor urmăriți.

La ieșirea din reparație a ramelor electrice, garantăm siguranța circulației și securitatea la nivelul sistemului feroviar în situații critice, urmărind indicatorii operaționali de fiabilitate și asigurarea unui număr cât mai crescut de unități disponibile între două reparații planificate.

MOTOR DE TRACTIUNE

Pentru motoarele de tracțiune, cu puteri de până la 900 kW, procesul de reparație poate duce la rebobinarea totală a statorului și rotorului, în funcție de complexitatea avariilor.

Testele finale efectuate pe standul de testare certifică calitatea reparațiilor, în conformitate cu UIC- standardele Uniunii Internaționale a Căilor Ferate.

Testele finale în sarcină nominală efectuate pe standul de testare asigură calitatea reparațiilor.

MOTOR DIESEL

RELOC asigură reparații complexe pentru toate agregatele și subansamblele acestora, utilizând echipamente și dispozitive speciale, aducând motarele reparate la parametri tehnici nominali. Motoarele Diesel reparate sunt testate la putere nominală pe standul de probă.

TRANSMISII

RELOC efectuează reparații la transmisii Hidraulice cu puteri până la 1250 CP. Transmisiile sunt testate pe standuri de probă în gol și sarcină nominală în vederea validării parametrilor tehnici inițiali obținuți în urma procesului de reparații.

TRANSFORMATOR PRINCIPAL

RELOC asigură reparația generală pentru transformatorul electric de locomotive de 5100-5400 kW, dar și alte tipuri de transformatoare, ale locomotivelor electrice, efectuând lucrări complexe de reparație. Transformatoarele reparate sunt testate pe standuri de probă certificate AFER, prin intermediul cărora se validează calitatea reparației.

GENERATOARE D.C. sau A.C.

RELOC asigură reparații planificate complexe sau reparații occidentale pentru generatoarele cu puteri până la 2800 kVA.

Se efectuează lucrări complexe prin procesul de rebobinare integrală a rotorului și a statorului sau înlocuire cu alte componente. Generatorul este validat prin testele efectuate în regim de sarcină nominală pe standuri speciale de probă atestate AFER.